Licencovanie

Licenčný on-line server

V súčasnosti sa ku všetkým novým licenciám V-Ray ponúka tento spôsob overovania licencie. Overovanie platnosti licencie prebieha pri každom spustení V-Ray aj v priebehu práce. Po ukončení práce s V-Ray môže byť spustený na inom počítači. Ak nemáte dočasne prístup k internetu na cestách a pod., je možné požiadať administračný portál o pridelenie offline licencie až na 14 dní.

Upgrade zo staršej verzie

Zákazníci, ktorí zakúpili program V-Ray s USB kľúčom a chcú upgrade na vyššiu verziu V-Ray, si musia najskôr na licenčnom serveri zmeniť svoju licenciu na online verziu - upgrade je možný výhradne na online verziu.

Pre nové licencie sú už v ponuke len on-line licencie.

Thu May 19, 2022 06:41:02
VRay.CADzone.sk