Licencovanie

Od 7.7.2022 výrobca ponúka produkty V-Ray iným spôsobom.
Už nie je možné zakúpiť licencie pre každý 3D softvér zvlášť, iba sady licencií pre všetky 3D softvéry v ponuke (licenciu V-Ray pro 3ds Max, Maya, SketchUp, Rhino, Revit, Cinema 4D, Unreal, Houdini, Nuke a Blender). Taktiež výrobca ukončil predaj trvalých licencií V-Ray, teraz je už možný len prenájom produktov na 1 mesiac, 1 rok alebo 3 roky.

Exteriérový návrh vo V-Ray pre SketchUp
zdroj chaos.com; Lab Visualisacion

Licencie V-Ray sú teraz v ponuke ako V-Ray Solo, V-Ray Premium a V-Ray Enterprise.

V-Ray Solo
- je najlacnejšia varianta V-Ray. Táto sada je určená pre aktiváciu výhradne na JEDNOM počítači.
- okrem V-Ray licencií obsahuje knižnicu objektov Chaos Cosmos.
- po vydaní novej verzie ľubovoľného produktu zakúpenej sady v priebehu trvania prenájmu je možné na ňu prejsť zdarma.

Licencie sú dodávané do online účtu zákazníka. Licencie sú neprenosné. Z dôvodu overovania licencie je nutné stále pripojenie on-line. Pre prácu offline je možné si nastaviť licenciu na 14 dní.

V-Ray Premium
- je PLÁVAJÚCA licencia kompletnej sady všetkých produktov Chaosgroup v jednom - V-Ray, Cosmos, Phoenix, Vantage, Cloud a VR Scan!

V-Ray Enterprise
- obsahuje tie isté produkty ako V-Ray Premium, rozdiel je v množstevnej zľave pri nákupe 5 a viac licencií.

V-RAY PREMIUM A V-RAY ENTERPRISE

konkrétne obsahujú:
- 1x ROČNÚ plávajúcu licenciu pluginu V-Ray pre 3ds Max, Maya, SketchUp, Rhino, Revit, Cinema 4D, Unreal, Houdini, Nuke a Blender,
- 1x ROČNÚ plávajúcu licenciu Render Node, pre urýchlenie výpočtov využitím ďalšieho počítača pre výpočty
- Chaos Cosmos knižnicu 3D objektov,
- Chaos Phoenix FD pre Autodesk 3ds Max a Maya,
- Chaos Scans knižnicu materiálov,
- základnú náplň 20 kreditov pre renderovaciu farmu Chaos Cloud, platnú max. 3 mesiace od aktivácie,
- Chaos Vantage realtime render,
- Chaos Player prehrávač,

- po vydaní novej verzie ľubovoľného produktu zakúpenej sady v priebehu trvania prenájmu je možné na ňu prejsť zdarma.

Licencie sú dodávané do online účtu zákazníka. Licencia je plávajúca - po ukončení práce na jednom počítači je možné licenciu ihneď použiť na inom. Z dôvodu overovania licencie je podmienkou použitie stáleho pripojenia on-line. Pre prácu offline je možné si nastaviť licenciu na 14 dní.

Tue Jun 18, 2024 13:21:23
VRay.CADzone.sk