V-Ray 5 pre Maya

Čo je nové vo V-Ray pre Maya?
Kompozitné rendery, vstavané vzorce pre dráhu svetla a interaktívne zmeny osvetlenia Vašej scény vo V-Ray náhľadovom okne. Náhodné textúry pre bezošvé obkladanie plôch a výrazný nárast rýchlosti pomocou úplne nového V-Ray Proxy node. V-Ray 5 Vám pomôže ušetriť čas a dá Vašim renderom ešte lepší vzhľad na CPU aj GPU.ÚČINNÉ NOVÉ FUNKCIE


Až za hranice renderovania

Light mix
Teraz v jednom rendere môžete vytvoriť množstvo scenárov osvetlenia. Zmeňte farbu a intenzitu svetiel v reálnom čase bez toho, aby ste návrh museli opäť renderovať. Ak ste dosiahli požadavaný vzhľad, môžete uložiť konkrétnu variantu osvetlenia, poslať hladiny do počítača a aktualizovať osvetlenie Vašej scény.

Light mix vo V-Ray 5 pre Maya

Nový kompozítor
Vytvárajte kompozície Vašich renderov v novom V-Ray náhľadovom okne. Teraz vrátane kompozítora založeného na hladinách, ktorý umožňuje kombinovanie render passov, nastavenie blending módov a prispôsobenie farieb bez nutnosti využitia samostatnej aplikácie.

Kompozítor vo V-Ray 5 pro Maya

Vzorce pro dráhu svetla
Pre lepšiu kontrolu kompozície, zostrojte Váš vlastný render pass pomocou vzorcov pre dráhu svetla. Vzorce je možné kombinovať s boolean operáciami.

Vzorce pro dráhu svetla vo V-Ray 5 pre Maya

Nové V-Ray proxy
Nové V-Ray proxy sú rýchle a majú jednoduché ovládanie. Proxy sa teraz ukladajú do pozadia pri otváraní scény, takže s nimi môžete začať hneď pracovať. Navyše nové usporiadanie pohľadu Vám umožňuje zvoliť, skryť a pripísať materiály k objektom vo vnútri proxy. Môžete dokonca vytvárať pravidlá pre jednoduchú modifikáciu viacerých objektov súčasne.

V-Ray proxy vo V-Ray 5 pre Maya

PRUDKO ZVÝŠTE SVOJ KREATÍVNY VÝKON


ACEScg manažment farieb
Pre prácu s presnými farbami sa ACEScg stal novým štandardom profesionálnej tvorby. Ak ACEScg zapnete, V-Ray automaticky konvertuje farby textúr, farby svetla, slnko a oblohu a ďalšie do správnej farebnej polohy.

ACEScg manažment farieb vo V-Ray 5 pre Maya

Účinný GPU rendering
Pridajte Vašim renderom zrýchlenie pomocou GPU. V-Ray GPU podporuje všetky nové funkcie vo V-Ray 5 ako 2D deformácie, OSL textúry alebo memory tracking. Pre scény, ktoré sú príliš veľké pre Vaše GPU RAM bola pridaná aj podpora pre mimojadrovú geometriu.

GPU rendering vo V-Ray 5 pre Maya

Povrchová vrstva
Vytvárajte materiály s reflektívnymi povrchmi v aktualizovaných V-Ray materiáloch. Nová povrchová vrstva má jednoduchšie nastavenie a renderuje sa rýchlejšie, ako tradičné zmesné materiály.

Povrchová vrstva vo V-Ray 5 pre Maya

Lesk
Vytvárajte mäkké textílie ako samet, satén alebo hodváb s využitím novej lesklej vrstvy vo vnútri vylepšených V-Ray materiálov.

Lesk vo V-Ray 5 pre Maya

Prednastavené materiály
Ušetrite čas strávený vytváraním bežných materiálov s novým prednastavením pre kovy, plasty, sklo a ďalšie. Boli pridané aj prednastavenia pre bežné farby vlasov ako je blond, hnedá a čierna.

Prednastavené materiály vo V-Ray 5 pre Maya

Náhodnosť textúr a farieb
Pre realistickejšie textúry a materiály pridajte pestrosť a jemné nedokonalosti pomocou novej mapy VRayUVWRandomizer a vylepšeného VRayMultiSubTex.

Náhodnosť textúr a farieb vo V-Ray 5 pre Maya

Špina a zvetrávanie
Dajte povrchom zvetralý vzhľad. Pomocou vylepšenej textúry V-Ray Dirt môžete pridať nečistoty do špár a prasklín, vytvorte šmuhy alebo pokryte špinou celý povrch.

Špina a zvetrávanie ve V-Ray 5 pro Maya

Nové slnko a obloha
Rozšírené osvetlenie magických chvíľ - vylepšený model slnka a oblohy teraz dáva lepšie výsledky pri východe slnka a po jeho západe, dokonca aj keď je slnko už ďaleko za horizontom.

Slnko a obloha vo V-Ray 5 pre Maya

Vzorkovanie blue-noise
Blue-noise vytvára menej šumov na rovnakom množstve vzoriek. Pri analýze renderu hĺbka poľa a motion blur budú jemnejšie s menším počtom vzoriek.

Vzorkovanie blue-noise vo V-Ray 5 pre Maya

Zdroj: www.chaosgroup.com


Pozrite sa aj na webinár k aktuálnej verzii V-Ray pre Maya.

Fri Dec 08, 2023 22:40:45
VRay.CADzone.sk