Systémové požiadavky

Ak potrebujete zistiť systémové požiadavky, kliknite na nasledujúci odkaz na Vašu verziu V-Ray:

SketchUp
Rhino
Revit
Maya
3ds Max

Systémové požiadavky V-Ray pre SketchUp


WINDOWS
Procesor - Intel 64, AMD 64 alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 8 minimálne GB RAM, odporúčané 16 GB RAM
Harddisk - min. 2 GB miesta, odporúčané 12 GB (aj pre sťahovaný obsah)
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - Windows 8.1, Windows 10. (len 64-bit verzia)
SketchUp - verzia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Podpora GPU - NVIDIA karty založené na Maxwell, Pascal, Volta, Turing a Ampere s najaktuálnejším video driverom alebo aspoň verziou 411.31
V-Ray Vision vyžaduje grafickú kartu s DirectX 11 alebo DirerctX 12 a možnosťami Shader Model 5.0

MAC OS X
Procesor - Intel 64, AMD 64 alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 8 minimálne GB RAM, odporúčané 16 GB RAM
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - Apple MAc OS X 10.14.x alebo novší.
SketchUp - verzia 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022.

Systémové požiadavky V-Ray pre RhinoProcesor - Intel 64, AMD 64 alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 8 GB RAM a minimálne 8 GB swap - odporúčame RAM minimálne 16 GB.
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - Windows 8.1, Windows 10. (iba 64-bit verzia)
Rhino - Rhino 6.34.21034 alebo novšia verzia (iba 64-bit verzia)
Podporovaná GPU - na Maxwell, Pascal, Turing, Volta alebo Ampere založené NVIDIA karty najaktuálnejšie alebo aspoň verzia 411.31

Systémové požiadavky V-Ray pre Revit


WINDOWS
Procesor - Intel 64, AMD 64 alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - minimálne 8 GB RAM, odporúčaná 16 GB.
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - Windows 8, Windows 10. (iba 64-bit verzia)
Podporovaná GPU - na Maxwell, Pascal, Turing, Volta alebo Ampere založené NVIDIA karty najaktuálnejšie alebo aspoň verzia 411.31
Revit - 2018 alebo novšia verzia

Systémové požiadavky V-Ray pre Maya


WINDOWS
Procesor - Intel 64, AMD 64 alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 4 GB RAM a minimálne 4 GB swap - odporúčame RAM minimálne 8 GB, a minimálne 8 GB swap
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - pre Maya 2018 a novšia 64-bit verzia, Windows 8.1 a Windows 10 Professional
Podporovaná GPU - na Maxwell-, Pascal-, Turing-, alebo Volta- založené NVIDIA karty najaktuálnejšie alebo aspoň verzia 441.20

LINUX
Procesor - 1st Gen Intel® Core™ alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 4 GB RAM a minimálne 4 GB swap - odporúčame RAM minimálne 8 GB, a minimálne 8 GB swap
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - pre Maya 2018 64-bit verzia a novšia Red Hat Enterprise Linux 6.5 a 7.2 WS, alebo CentOS 6.5 a novšie.

MAC OS X
Procesor - 1st Gen Intel® Core™ alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 4 GB RAM a minimálne 4 GB swap - odporúčame RAM minimálne 8 GB, a minimálne 8 GB swap
TCP/IP - podporovaná je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Operačný systém - pre Maya 2017 64-bit verzia a novšia Apple Mac OS X 10.14, 10.13, 10.12, 10.10.5 a 10.11.x

Poznámka: Uvedené požiadavky platia pre nejnovšiu verziu V-Ray pre Maya, avšak V-Ray 3.6 je dostupný pre verziu Maya 2015+ a novšiu, V-Ray 3.3 je dostupný pre Maya 2013+ a V-Ray 3.1 je dostupný pre Maya 2012+

Systémové požiadavky V-Ray pre Autodesk 3ds Max


Procesor - 1st Gen Intel® Core™ alebo kompatibilný procesor s podporou SSE4.2.
RAM - 8 GB RAM - odporúčame RAM minimálne 64 GB RAM
Operačný systém - Microsoft Windows 8.1, alebo Windows 10 Professional
Autodesk 3ds Max - 3ds Max 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (64-bit).
USB Port - vyžadovaný pre hardvérový klúč, prednostne USB 2.0
TCP/IP - podporovaný je len IPv4. IPv6 momentálne podporovaná nie je.
Podporovaná GPU - na Maxwell-, Pascal-, Turing-, alebo Volta- založené NVIDIA karty najaktuálnejšie alebo aspoň verzia 442.54.

Tue Jun 18, 2024 14:50:59
VRay.CADzone.sk