V-Ray 6 pre Rhinoceros 3D

Enscape kompatibilita
Preneste svoje scény renderované v reálnom čase z Enscapu a povýšte ich na najvyššiu úroveň fotorealizmu. V-Ray podporuje materiály z Enscape, kľúčové slová k materiálom, zdroje svetla a kompatibilné položky.
Enscape kompatibilita vo V-Ray pre Rhino

CPU, GPU a hybridné renderovanie
V-Ray prináša dve účinné renderovacie jadrá. Môžete si vybrať medzi super rýchlym GPU a CPU alebo hybridným renderingom podľa toho, čo najviac vyhovuje potrebám a požiadavkám Vašich projektov.
CPU, GPU a hybridné renderovanie vo V-Ray pre Rhino

Chytré 3D položky
Naša integrovaná knižnica položiek, Chaos Cosmos, umožňuje vyhľadávanie a pridávanie hotových objektov do renderov, materiálov a HDRI oblohy k Vašej scéne priamo z V-Ray panelu nástrojov.
Chytré 3D položky vo V-Ray pre Rhino

Rendering v reálnom čase
V-Ray Vision umožní vytvárať a dolaďovať návrhy v reálnom čase každému, kto pracuje v Rhine alebo Grasshopperi. Môžete objavovať náhľady Vašej scény v reálnom čase, nastaviť svetlá a kamery a nanášať materiály.
Alternatívne môžete pozdvihnúť Vaše návrhy na vyššiu úroveň s využitím Chaos Vantage Live Link a objaviť najkomplexnejšie scény v čírom ray-tracingu v reálnom čase.
Rendering v reálnom čase vo V-Ray pre Rhino

Odstraňovač šumov
Odstraňuje šumy a výrazne skracuje renderovacie časy. S využitím V-Ray Denoiser odstránite v postprodukcii šumy na všetkých renderovacích prvkoch. NVIDIA AI odstraňovač šumov a Intel Open Image Denoise prinesie okamžitú spätnú väzbu bez šumov vo V-Ray IPR.
Odstraňovač šumov vo V-Ray pre Rhino

Interaktívny rendering
Renderujte v priebehu navrhovania. Okamžite si prehliadnite výsledky doladenia svetiel, materiálov a snímanie. V Rhino náhľadovom okne tiež okamžite uvidíte Váš návrh očistený od šumov.
Interaktívny rendering vo V-Ray pre Rhino

Rekapitulácia renderingu
Zastavte rendering v jeho priebehu a znovu ho spustite tam, kde skončil, bez nutnosti začať od začiatku.
Rekapitulácia renderingu vo V-Ray pre Rhino

Renderovacie prvky
Renderujte jednotlivé hladiny pre viac umeleckej kontroly v softvére pre úpravy obrázkov.
Renderovacie prvky vo V-Ray pre Rhino

V-Ray Swarm
Renderujte s maximálnou silou s využitím nového jednoduchého a prispôsobiteľného distribučného renderingu.
V-Ray Swarm vo V-Ray pre Rhino

Animácie
V-Ray pre Rhino umožňuje štúdie osvetlenia, otáčanie a animácie preletov renderingom.
Animácia vo V-Ray pre Rhino

Renderovanie línií
Aplikujte kontúry pre celú scénu alebo jednotlivé shadery na jediné kliknutie. Intuitívne nastavte ovládače pre získanie vytúženého vzhľadu.
Renderovanie línií vo V-Ray pre Rhino

Renderovanie na Chaos Cloude
Renderovanie na Cloude na jediné kliknutie.
Renderovanie na Chaos Cloude vo V-Ray pre Rhino

Renderovanie v náhľadovom okne
Krycia vrstva náhľadového okna Rhino. Je interaktívne renderovaná a ak v scéne urobíte zmeny, aktualizuje výsledky renderovania.
Renderovanie v náhľadovom okne vo V-Ray pre Rhino

V-Ray pre Grasshopper

Priamočiare pracovné postupy. Sila funkčnosti
Vizualizujte vo vnútri prostredia, ktoré používate k modelovaniu. Využite systém nodov pre prispôsobenie V-Ray účinných funkcií v piatich skupinách nodov a ich komponentov.
V-Ray pre Grasshopper

Zabudnite na Baking
Renderujte generatívnu geometriu priamo v Grasshopperi. Pracujete bez prerušenia a potreby použiť funkciu Bake pre Vaše návrhy v Rhine.
Zabudnite na Baking vo V-Ray pre Rhino

Rendering v reálnom čase
Pridajte Live Link komponenty a sledujte zmeny Vášho dizajnu v reálnom čase. Spustite Vision pre vizualizáciu v reálnom čase v priebehu modelovania vo vnútri Grasshopperu. Pošlite svoje najkomplexnejšie projekty do Chaos Vantage pre náhľad v reálnom čase.
Real-time rendering vo V-Ray pre Rhino

Cosmos vo vnútri Grasshoppera
Pridajte 3D hotový obsah priamo do základu. Cosmos komponenty Vám umožnia importovať a spravovať obrovský a stále sa zväčšujúci počet položiek 3D modelov, materiálov a HDR obrázkov.
Chaos Cosmos vo V-Ray pre Rhino

Prispôsobiteľné materiály
Začnite so základným nastavením V-Ray materiálov a zmeňte ich pomocou editora položiek. Alternatívne môžete využiť Vaše vlastné materiály z predchádzajúcich projektov alebo využiť obrovskú knižnicu materiálov V-Ray.
Prospôsobiteľné materiály vo V-Ray pre Rhino

Prispôsobiteľné osvetlenie
Využite V-Ray svetlá a prispôsobte ich svojim preferenciám. Jednoducho vkladajte aj veľké množstvo zdrojov svetla pre nájdete najlepšieho vzhľadu Vášho modelu.
Prospôsobiteľné osvetlenie vo V-Ray pre Rhino

Animácie
Vytvárajte, renderujte a exportujte sekvencie animácií priamo v Grasshopperi. Animujte pohyb slnka alebo kamery pomocou V-Ray Graph a Timeline komponentov.
Animácie vo V-Ray pre Rhino

Svetelné analýzy
Preveďte vyhodnotenie intenzity osvetlenia Vášho projektu a vizaulizujte výsledky vo Vašom rendere.
Svetelné analýzy vo V-Ray pre Rhino

Rozptyl
Vytvárajte realisticky rozložené prostredie v Grasshopperi, ktoré sa zhmotní v Rhine až po spustení renderovania.
Rozptyl vo V-Ray pre Rhino

Kamery
Využite V-Ray prvky kamier pre simuláciu fyzikálnych nastavení kamier ako clona, rýchlosť uzávierky a ISO. Využite ortografické alebo stereo parametre kamier pre zlepšenie Vašej práce.
Kamery vo V-Ray pre Rhino

Clipper
Renderujte priečne rezy a odrezky priamo v Grasshopperi. Funkcia sa dá využiť aj na renderovanie Boolean efektov.
Clipper vo V-Ray pre Rhino

Osvetlenie

Generátor osvetlenia
Objavte najlepšie osvetlenie Vašej scény bez nutnosti manuálneho nastavenia. Automaticky generuje stovky verzií prirodzeného osvetlenia pre exteriér aj interiér.
Generátor osvetlenia vo V-Ray pre Rhino

Svetelný mix
Jednoducho dolaďte akýkoľvek svetelný zdroj vo Vašej scéne po ukončení renderovania. Zoskupte ich, prispôsobte ich jas a farbu a vytvorte najlepšie zobrazenie.
Svetelný mix vo V-Ray pre Rhino

Inštancie svetla
Svetlá môžu byť inštancované a kontrolované ako jediné svetlo v editore položiek.
Inštancie svetla vo V-Ray pre Rhino

Globálna iluminácia
Renderujte realisticky miestnosti a interiéry s účinnou a rýchlou V-Ray globálnou ilumináciou.
Globálna iluminácia vo V-Ray pre Rhino

Presné svetlá
Renderujte prirodzené a umelé osvetlenie so širokou škálou vstavaných typov osvetlenia. Mód adaptívne svetlá Vám pomôže výrazne zvýšiť rýchlosť renderovania v scénach s veľkým množstvom svetelných zdrojov.
Presné svetlá vo V-Ray pre Rhino

Image based lighting
Osvetlite svoje scény s HDRI pre rýchlejší rendering, čistejšie a presnejšie osvetlenie. Využite adaptívne kopulové osvetlenie a zbavte sa nutnosti nastavenia Portal svetiel pre interiéry.
Image based lighting vo V-Ray pre Rhino

Finite kopulové osvetlenie
Nastavte HDRI prostredie pre Váš model s vyššou presnosťou pomocou nového V-Ray kopulového osvetlenia.
Finite kupolové osvetlenie vo V-Ray pre Rhino

Slnko a obloha
Renderujte realistické denné osvetlenie pre ľubovoľný čas a miesto. Vizualizujte úchvatné západy a východy slnka a zadajte polohu slnka pre maximálny umelecký efekt.
Slnko a obloha vo V-Ray pre Rhino

Procedurálne mraky
Pridajte procedurálne mraky k Vašej V-Ray oblohe a animujte ich pomocou flexibilného systému nenáročného na pamäť.
Procedurálne mraky vo V-Ray pre Rhino

Nástroj pre svetelnú analýzu
Tento nástroj jednoducho vizualizuje reálne svetelné hodnoty Vašej scény.
Svetelná analýza vo V-Ray pre Rhino

Užívateľské prostredie

Editor chytrých položiek
Vytvárajte, upravujte a spravujte všetky svoje položky vrátane svetiel, materiálov, textúr, geometrie a renderovacíh prvkov na jednom mieste. Všetky položky sú uložené do intuitívnej štruktúry položiek.
Editor chytrých položiek vo V-Ray pre Rhino

Správca súborov
Spravujte všetky svoje súbory so scénami na jednom mieste. Nastavte cesty k súborom, vytvárajte archívy scén a majte prehľad o položkách ako sú textúry, IES súbory a proxy objekty.
Správca súborov vo V-Ray pre Rhino

Spolupráca na Chaos Cloude
Nahrávajte obrázky a panorámy na Chaos Cloud priamo z VFB a spolupravujte s kolegami a klientami.
Chaos Cloud vo V-Ray pre Rhino

Farebná pipeta
Účinná farebná pipeta, ktorá poskytuje hodnoty farebného spektra RGB a posuvník zodpovedajúcich teplôt v Kelvinoch, ktorý Vám umožní ukladať a upravovať tepelné hodnoty pre každý farebný slot.
Farebná pipeta vo V-Ray pre Rhino

Vyrovnávacia pamäť
Kompletne prepracovaný Frame Buffer je povýšený na intuitívny nástroj pre post-processing úlohy ako je korekcia farieb a kompozícia.
Vyrovnávacia pamäť vo V-Ray pre Rhino

Presné náhľady v náhľadovom okne
Získajte aktuálny náhľad na materiály v Rhino náhľadovom okne s vylepšenými odrazmi, lomami svetla, bump mappingom a ďalšími.
Náhľady vo V-Ray pre Rhino

Zapnite skripty
Využite RhinoScript a Python pre programovanie V-Ray, aby ste z neho získali ešte viac - automatizáciu manažmentu scény alebo prístup k parametrom, ktoré sa v užívateľskom rozhraní nezobrazujú.
Skripty vo V-Ray pre Rhino

Univerzálny náhľad položiek
Náhľad materiálov, svetiel, textúr a renderovacie elementy v jedinom prehliadači. Zistite ako zmeny parametrov ovplyvnia vzhľad položiek v špecifických samostatných nastaveniach.
Náhľad položiek vo V-Ray pre Rhino

Inštancovanie textúr
Zmapuje hromadne parametre materiálov s rovnakou zdrojovou textúrou pre zjednodušenie štruktúry shaderu a správu.
Inštancovanie textúr vo V-Ray pre Rhino

Tagy položiek
Zoskupte položky s využitím nového systému tagov v editore položiek pre vylepšenie organizácie scény v komplexných projektoch.
Tagy položiek vo V-Ray pre Rhino

Snímanie

Skutočné kamery
Pracujte ako fotograf s možnosťou ovládať expozíciu, vyvážením bielej a hĺbkou poľa.
Skutočné kamery vo V-Ray pre Rhino

Virtuálna realita
Renderujte VR obsah pre populárne okuliare pre zobrazenie virtuálnej reality.
Virtuálna realita vo V-Ray pre Rhino

Efekt interaktívnych šošoviek
S okamžitou účinnosťou pridávajte GPU akcelerovanú žiaru, jas a procedurálne generovaný prach a škriabance pre pridanie fotorealizmu. Dolaďte šošovkové efekty interaktívne v priebehu renderovania.
Šošovkový efekt vo V-Ray pre Rhino

Automatická expozícia a vyváženie bielej
Zachyťte vždy dokonalú expozíciu. Nové ovládače snímania pre automatickú expozíciu a vyváženie bielej spôsobia, že rendering je rovnako jednoduchý ako stlačenie spúšte.
Automatická expozícia vo V-Ray pre Rhino

Materiály a textúry

Fyzikálne materiály
Vytvárajte skvelo vyzerajúce materiály, ktoré pôsobia úplne reálne.
Fyzikálne materiály vo V-Ray pre Rhino

Procedurálne textúry
Tvorba textúr NURBS modelov je jednoduchá s bohatou sadou procedurálnych textúr, ktoré nevyžadujú UV unwrapping.
Procedurálne textúry vo V-Ray pre Rhino

Podpora vlastných materiálov
Renderujte rozšírenú verziu Vašich Rhino materiálov bez ich konverzie na V-Ray shadery.
Vlastné materiály vo V-Ray pre Rhino

Kovové materiály
V-Ray materiály pridávajú podporu pre kovové odlesky pre väčšiu kompatibilitu s PBR materiálmi z aplikácií ako Substance Designer.
Kovové materiály vo V-Ray pre Rhino

Vrstvené materiály
Pridanie reflektívneho náteru k Vášmu materiálu pre dosiahnutie efektov ako lazúrované drevo alebo kovový náter.
Vrstvené materiály vo V-Ray pre Rhino

Lesklé materiály
Vytvára realistické mäkké textílie ako samet, hodváb alebo satén.
Lesklé materiály vo V-Ray pre Rhino

Randomizer
S novou možnosťou UVW umiestením náhodilým spôsobom je možné vytvárať náhodné súradnice textúr pre narušenie opakujúcich sa vzorov a dosiahnutie realisticky vyzerajúcich materiálov.
Randomizer vo V-Ray pre Rhino

Vplyv počasia a špina
Rýchle pridá špinu a riadi mieru zašpinenia rovnako ako jej umiestenie na povrchu Vášho návrhu. Pridá alebo vynechá objekty pre maximálnu presnosť.
Špina vo V-Ray pre Rhino

Potlač
Projektuje jedinečné materiály na objekty ľubovoľného tvaru a vytvára efekty ako grafiti na steny, značenie na cestu alebo logá na produkty.
Potlač vo V-Ray pre Rhino

Odstup textúry
Vytvára rôznorodé efekty pomocou vytvorenia realistického vzťahu medzi prvkami v kompozícii na základe ich rôznej vzdialenosti (napr. tráva a štrk pri chodníku).
Odstup textúry vo V-Ray pre Rhino

Atmosférické a objemové efekty

Hmla
Dajte svojim scénam hĺbku k s novými realistickými 3D efektami pre hmlu a rozptyl svetla.
Hmla vo V-Ray pre Rhino

Atmosférická perspektíva
Pridajte hĺbku k Vašim návrhom s realistickými atmosférickými efektami.
Atmosférická perspektíva vo V-Ray pre Rhino

Objemové materiály
Realistický lom svetla a priesvitnosť.
Objemové materiály vo V-Ray pre Rhino

Manažment geometrie

Proxy objekty
Pridáva vysoko detailné a komplexné objekty ako tráva, stromy alebo autá v podobe pamäťovo úsporných proxy objektov. Jednoducho pridajte predanimované 3D objekty s animovanými V-Ray proxy.
Proxy objekty vo V-Ray pre Rhino

Náhľad proxy
Kontrojte vzhľad V-Ray proxy objektov v náhľadovom okne Rhino. Vyberte si z Whole mesh, Bounding box, Point, Custom preview a nového low poly proxy náhľadového módu.
Náhľad proxy vo V-Ray pre Rhino

Deformácie
Rýchle nanášajte povrchové detaily na jednotlivé objekty alebo celé skupiny vo Vašich scénach. Vytvárajte materiály ako tehly alebo kamene bez nutnosti extra modelovania.
Deformácie vo V-Ray pre Rhino

Tráva a srsť
Vytvárajte realisticky vyzerajúcu trávu, textílie alebo koberce pomocou V-Ray Fur.
Tráva a srsť vo V-Ray pre Rhino

Rezy
Renderujte rýchlo odrezky a priečne rezy s V-Ray Clipper.
Rezy vo V-Ray pre Rhino

Rozptyl objektov
Rozptýľte objekty a Chaos Cosmos položky pre vytvorenie detailného terénu s nízkymi nárokmi na pamäť. Využite základné parametre náhodnosti ako hustota, veľkosť a orientácia pre maximálny realizmus.
Rozptyl objektov vo V-Ray pre Rhino

V-Ray Enmesh
Renderujte opakujúcu sa geometriu na povrchu objektov pre vytvorenie komplexných geometrických foriem - perfektné pre panely, ploty, textílie a ďalšie.
V-Ray Enmesh vo V-Ray pre Rhino

Import a export V-Ray scén
Import a renderovanie V-Ray scén z iných aplikácií ako je 3ds Max, Revit a SketchUp alebo zdieľanie kompletných súborov pripravených na renderovanie vo V-Ray pre Rhino.
Import a export V-Ray scén vo V-Ray pre Rhino

Sat Dec 09, 2023 00:04:58
VRay.CADzone.sk