V-Ray 6 pre SketchUp

Enscape kompatibilita

Prenesie Vaše scény v reálnom čase z Enscapu a povýši ich na najvyššiu možnú úroveň fotorealizmu. V-Ray podporuje Enscape materiály, kľúčové slová k materiálom, svetelné zdroje a kompatibilné položky.
Enscape kompatibilita vo V-Ray pre SketchUp

CPU, GPU & Hybridné renderovanie
V-Ray prichádza s dvoma účinnými renderovacími jadrami. Môžete si zvoliť medzi super rýchlym GPU a CPU alebo hybridným renderovaním to, ktoré najlepšie vyhovuje požiadavkám Vašich projektov.
CPU a GPU renderovanie vo V-Ray pre SketchUp

Chytré 3D položky
Integrovaná knižnica položiek Chaos Cosmos Vám umožňuje vyhľadávať a pridávať hotové modely, materiály a HDRI oblohu k Vašim scénam priamo z V-Ray panelu nástrojov. Cosmos položky majú automatické LoDs, presnú mierku a môžu byť použité aj pre 3ds Max, Rhino a Revit.
Chytré 3D položky vo V-Ray pre SketchUp

Renderovanie v reálnom čase
Vizualizujte Vaše dizajny v reálnom čase počas práce s V-Ray Vision. Otáčajte modelom, nanášajte materiály, nastavte svetlá a snímanie - to všetko v živom zobrazení Vašej scény v reálnom čase. Svoj návrh pozdvihnite na vyššiu úroveň pomocou Chaos Vantage Live Link, a prezkúmajte aj najkomplexnejšie scény v čírom ray-traced renderingu v reálnom čase.
Renderovanie v reálnom čase vo V-Ray pre SketchUp

Odstraňovač šumov
Odstraňuje šumy a výrazne skracuje renderovacie časy. Využite V-Ray odstraňovač šumov pre každý prvok v post-produkcii. NVIDIA AI odstraňovače šumov a Intel Open Image Denoise prinášajú okamžitú odozvu vo V-Ray IPR.
Odstraňovač šumov vo V-Ray pre SketchUp

Interaktívny rendering
Renderujte interaktívne v priebehu navrhovania. Dolaďte svetlá a materiály a hneď si pozrite výsledok. Prezerajte si výsledky renderovania priamo v náhľadovom okne SketchUpu.
Interaktívny rendering vo V-Ray pre SketchUp

Rekapitulácia renderingu
Zastavte renderovanie v jeho priebehu a pokračujte tam, kde ste prestali, bez nutnosti začínať zase od začiatku.
Rekapitulácia renderingu vo V-Ray pre SketchUp

Renderovanie na Chaos Cloude
Renderujte na cloude na jediné kliknutie.
Renderovanie vo V-Ray pre SketchUp

V-Ray Swarm
Účinný a škálovateľný systém pre distribúciu renderingu, ktorý je jednoduchý a rýchly. Získajte extra zrýchlenie s V-Ray Render Nodmi.
V-Ray Swarm vo V-Ray pre SketchUp

Užívateľské prostredie

Chytrý editor položiek
Tvorte, upravujte a spravujte všetky svoje položky vrátane svetiel, materiálov, textúr, geometrie a renderovacích prvkov na jednom mieste. Všetky položky sú štrukturované v intuitívnej štruktúre zložiek.
Chytrý editor položiek vo V-Ray pre SketchUp

Správca súborov
Spravujte všetky svoje súbory so scénami na jednom mieste. Nastavenie ciest k súborom, vytváranie archívu scén a prehľadné zoskupenie položiek ako sú textúry, IES súbory a proxy objekty.
Správca súborov vo V-Ray pre SketchUp

Spolupráca na Chaos Cloude
Sťahovanie obrázkov a panorám na Chaos Cloude priamo z VFB a spolupráca s kolegami a klientami.
Spolupráca na Chaos Cloude vo V-Ray pre SketchUp

V-Ray Color Picker (farebná pipeta)
Účinná farebná pipeta Vám umožňuje zvoliť si presne tie farby, ktoré potrebujete v správnom odtieni a sýtosti. Poskytuje RGB farebné hodnoty a posuvník teploty v Kelvinoch, ktoré zodpovedajú každému farebnému slotu.
Color Picker vo V-Ray pre SketchUp

V-Ray Frame Buffer (náhľadové okno)
Prezrite si históriu renderovania a dolaďte farby, expozíciu, renderovacie prvky a ďalšie v náhľadovom okne V-Ray.
Frame Buffer vo V-Ray pre SketchUp

Univerzálny prehliadač položiek
Prezrite si materiály, svetlá, textúry a renderovacie prvky v jedinom prehliadači. Pozorujte, ako zmena parametrov ovplyvňuje vzhľad položiek v špecifickom nastavení.
Univerzálny prehliadač položiek vo V-Ray pre SketchUp

Tagy položiek
Využívanie skupín položiek v novom systéme tagov v správcovi položiek pre lepšiu organizáciu komplexných projektov.
Tagy položiek vo V-Ray pre SketchUp

Osvetlenie

Light Gen (generátor osvetlenia)
Light Gen je novým nástrojom V-Ray, ktorý vytvára thumbnails Vašej SketchUp scény, z ktorých každá jedna predstavuje jedinečný scenár osvetlenia. Zvoľte si svoj obľúbený vzhľad a môžete renderovať.
Light Gen vo V-Ray pre SketchUp

Light mix (Svetelný mix)
Prispôsobte svetlá vo Vašej scéne dokonca aj po skončení renderingu. S Light mix po renderingu scény môžete interaktvíne prispôsobiť jas a farbu svetla bez nutnosti nového renderingu.
Light mix vo V-Ray pre SketchUp

Adaptívne osvetlenie
Rýchlejší, čistejší a presnejší rendering scén, ktoré obsahujú veľké množstvo svetiel, alebo image-based osvetlenie prostredia.
Adaptívne osvetlenie vo V-Ray pre SketchUp

Globálna iluminácia
Renderujte fotorealistické izby a interiéry pomocou účinnej a rýchlej globálnej iluminácie.
Globálna iluminácia vo V-Ray pre SketchUp
©Javier Weinstein

Presné svetlá
Renderujte akýkoľvek typ prírodného, umelého alebo image-based osvetlenia so širokým rozsahom vstavaných typov osvetlenia.
Presné svetlá vo V-Ray pre SketchUp

Slnko a obloha
Simulujte realistické denné osvetlenie, východ alebo západ slnka, alebo dokonca slnko ukryté za horizontom v ktorejkoľvek dennej dobe a na ľubovoľnom mieste. Podporuje SketchUp animáciu slnka.
Slnko a obloha vo V-Ray pre SketchUp
©LAB Visualización

Procedurálne mraky
Pridajte na V-Ray oblohu procedurálne mraky a animujte ich s flexibilným a pamäťovo efektívnejším systémom.
Procedurálne mraky vo V-Ray pre SketchUp

Nástroje pre analýzu osvetlenia
Nová svetelná analýza renderovacích prvkov zjednodušuje vizualizáciu real-world hodnôt iluminácie (Lux) pre ľubovoľnú scénu.
Analýza osvetlenia vo V-Ray pre SketchUp

Finite dome light
Nastavte HDRI prostredie svojho modelu s väčšou presnosťou nového V-Ray Dome light osvetlenia.
img src="./img/sketchup/vray-su-25.jpg" alt="Finite dome light vo V-Ray pre SketchUp"/>

Snímanie

Skutočné kamery
Pracujte ako fotograf s kontrolou expozície, doladením bielej, hĺbky poľa a ďalších.
Skutočné kamery vo V-Ray pre SketchUp
©LAB Visualización

Virtuálna realita
Renderujte VR-hotový obsah populárneho prehliadača virtuálnej reality s pomocou VR typu kamery v Stereo režime.
Virtuálna realita ve V-Ray pro SketchUp

Efekt interaktívnych šošoviek
S okamžitým efektom pridávajte GPU akcelerované odrazy, procedurálne vytváraný prach a škriabance pre hlbší fotorealizmus. Efekty šošoviek môžete doladiť interaktívne v priebehu renderovania.
Efekt interaktívnych šošoviek vo V-Ray pre SketchUp
©Anh Vu Nguyen

Automatická expozícia a vyváženie bielej
Zachyťte vždy perfektnú expozíciu - s novou automatickou expozíciou a ovládaním snímania s automatickým vyvážením bielej je to jednoduché ako stlačiť spúšť.
Automatická expozícia vo V-Ray pre SketchUp

Nanášanie shaderov

Mapy textúr
Vytvárajte realistické a unikátne shadery s využitím máp textúr alebo s niektorou so vstavaných V-Ray procedurálnych textúr - Gradient, Temperature, Tri-Planar, atd.
Mapy textúr vo V-Ray pre SketchUp

Kovy
V-Ray materiály poskytujú podporu pre PBR shadery s ovládaním kovových odleskov.
Kovy vo V-Ray pre SketchUp

Randomizer
Pre vytvorenie realisticky vypadajúcich materiálov sme pridali nové nástroje pre náhodnú tvorbu textúr a farieb. VRayUVWRandomizer Vám umožní pridať k súradniciam textúr prvok náhodnosti a obsahuje Stochastic Tiling (náhodné dláždenie), ktoré automaticky opravuje opakujúce sa textúry.
Potlač vo V-Ray pre SketchUp

Chaos scans
Viac než 2500 naskenovaných materiálov. Import a renderovanie priamo vo V-Ray.
Chaos scans vo V-Ray pre SketchUp

Atmosférické a objemové efekty

Environmentálna hmla
Rýchle pridáva realistickú atmosférickú hĺbku a opar a využíva skutočnú 3D hmlu s realistickým rozptylom svetla.
Hmla vo V-Ray pre SketchUp

Atmosférická perspektíva
Simuluje prirodzený vzhľad oblohy s realistickou atmosférickou hĺbkou.
Atmosférická perspektíva vo V-Ray pre SketchUp

Objemové materiály
Realistický rozptyl svetla v materiáloch a priesvitnosť.
Objemové materiály vo V-Ray pre SketchUp

Manažment geometrie

Proxy geometria
Prináša viacero detailov pre Váš projekt s pamäťovo nenáročnými proxy modelmi komplexných objektov ako je tráva, stromy, autá. Import a renderovanie V-Ray scén (.vrscene) ako referencie z iných aplikácií ako 3ds Max, Rhino a Revit.
Proxy geometria vo V-Ray pre SketchUp

V-Ray importér scén
Importujte ľubovoľné súbory .vrscene priamo ako SketchUp modely v správnej veľkosti a so správnym umiestením objektov, textúr, svetlami a proxy referenciami.
Importér scén vo V-Ray pre SketchUp

Deformácie
Rýchle pridáva detaily na povrch bez nutnosti modelovania navyše s optimalizovanými V-Ray deformáciami. 2D režim pre deformácie je skvelý pre architektonické materiály ako sú tehly alebo kamene.
Deformácie vo V-Ray pre SketchUp

Tráva
Vytvárajte realistickú trávu, textílie alebo koberce s V-Ray Fur.
Tráva ve V-Ray pro SketchUpvo V-Ray pre SketchUp"/>

Priečne rezy a orez
Rýchle vytvárajte rendery rezov s V-Ray Clipper. Preveďte ľubovoľný objekt na rez.
Priečne rezy a orez vo V-Ray pre SketchUp

Rozptyl objektov
Rozptyl objektov a položiek Chaos Cosmos pre vytváranie detailných terénov s nízkymi nárokmi na pamäť. Využite základnú randomizáciu parametrov ako hustota, veľkosť a orientácia pre maximálny realizmus.
Rozptyl objektov vo V-Ray pre SketchUp

V-Ray Enmesh
Renderovanie opakujúcej sa geometrie na povrchu objektov pre vytvorenie komplexných foriem geometrie - perfektné pre panely, ploty, textílie a ďalšie.
Enmesh vo V-Ray pre SketchUp

Renderovacie prvky

Zvoľte z množstva unikátnych renderovacích prvkov (beauty, utility, matte passes) tie, ktoré Vám dajú viac kontroly nad kompozíciou renderovaných obrázkov.
Renderovacie prvky vo V-Ray pre SketchUp

Cryptomatte renderovacie prvky
Automaticky generuje a ukladá masky založené na objektoch alebo materiáloch. Je skvelý, ak potrebujete presne zvoliť objekty v post-produkcii.
Cryptomatte renderovacie prvky vo V-Ray pre SketchUp

Fri Dec 08, 2023 23:22:25
VRay.CADzone.sk